Литературен конкурс търси таланти за девети път

Ако през 2019 година сте издали роман и сте убедени в литературните му качества, съберете кураж и изпратете книгата си на адреса на НДФ „13 века България“.

За девети пореден път Националният дарителски фонд

обяви конкурс за Националната литературна награда за български роман на годината. В него, освен автори на български творби, могат да кандидатстват и издатели. Единственото условие е книгите да са публикувани през 2019 година. 

Романите, в шест екземпляра – по един за всеки от членовете на журито, трябва да бъдат предоставени в срок до 31 януари 2020 на адрес:

София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1, НДФ „13 века България“. За конкурса: Роман на годината „13 века България“.

При допълнителни въпроси: тел. 02 963 48 07; 0889 648 927.