Образователни центрове SmartyKids за ползите от извънкласните занимания

За разлика от училището, където се ходи по задължение, допълнителното образование винаги е доброволен избор. Важно условие е детето да посещава даден курс, защото заниманието му е интересно и му доставя удоволствие. То е от значение както за децата с интереси и таланти в съответната област, така и за тези деца, които изпитват трудности при усвояване на училищния материал в областта. На първо място става въпрос за увереността на децата. „Всяко дете се нуждае от място, където да може да постига успехи, да намери приятелски кръг, където да бъде активен участник в разговори с връстници и да излезе извън тесните рамки на училищната рутина“, отбелязват от водещата международна мрежа от детски образователни центрове SmartyKids, която има над 60 образователни центъра в цяла България.

Не са редки и случаите, когато определена активност, социален кръг или треньор/учител дават нужното вдъхновение на децата. Това са менторите на децата – хората, които могат със своя пример и съвети да накарат децата да искат и постигат повече. Много такива учители има в училищната система, но рядко те имат възможността и свободата да отделят нужното внимание към всяко дете, за да го вдъхновят. Тук индивидуалният подход към всяко дете в извънучилищна среда помага на децата да повярват в себе си и да се стремят към повече.

„Заниманията в нашите детски образователни центрове са насочени към развитие на умения и знания, които далеч надхвърлят рамките на една училищна дисциплина. Програмите ни са разработени от международен екип професионалисти, в т.ч. педагози, психолози и водещи в съответната област научни дейци, с цел хармонично интелектуално развитие на децата. Ние не просто учим децата да смятат бързо наум в курсовете по ментална аритметика, а тренираме тяхната концентрация, памет и мислене. Не се ограничаваме до това да ги научим да четат бързо в курса ни по бързо четене, а да работят целенасочено и качествено с всякакъв текст, да извличат основното от него, да го пресъздадат и най-важното – да намират удоволствие в занимание като четенето на книги. В курса по Финансова грамотност разкриваме на децата основите на управлението на финансови средства – умение, което остава за цял живот“, разказват за дейностите си от SmartyKids.

Разбира се, често допълнителните занимания са просто необходими. Това важи ако детето има затруднения с четенето, почерка, смятането, паметта, вниманието… В този случай е необходимо специализирано допълнително занимание. Важно е родителите да изберат формата, която подхожда индивидуално на детето им и да се усети оптималното за детето темпо. Ако учителят има подхода да го заинтересува, в бъдеще уменията в съответната област могат да се подобрят значително.

Подходящо за възрастта натоварване и дневен режим са много важни. Децата винаги, независимо от всичко, трябва да имат време за разходка, почивка и бездействие.

Дали допълнителните занимания са подходящи за деца в предучилищна възраст? Опитът на специалистите от центровете на SmartyKids показва, че то е необходимо за малчуганите в предучилищна възраст. „За тях е важно да свикнат да работят в екип, да имат цели, да влагат старание. Всички деца са различни и тези, които никога не са работили в група в повечето случаи не са свикнали с факта, че някой може да се справи по-добре. Това е способността да възприемаме критика, способността да разбираме от първия, втория, третия път. Възможността да наблюдаваме времето, когато всяка задача отнема 1-2 минути, а не час, както е често в домашна обстановка. Възможност за работа според даден алгоритъм от действия. Възможността за бързо превключване“, обясняват от екипа на детските центрове.

Индивидуалният подход в центровете на SmartyKids помага на децата да повярват в себе си и да си поставят по-високи цели

Всичко това може да се развие само с целенасочена работа с група деца – присъствено или онлайн. Няма значение какво правят децата в предучилищна възраст: рисуване, фехтовка или ментална аритметика. Всякакви групови дейности помагат за работата в клас, в конкурентна среда, за да бъде по-успешно детето и да не се страхува от критика. Задачата на родителите е да възпитат у детето любов към ученето, да му покажат разнообразните възможности, да му демонстрират своите успехи. И нека детето само да направи избора.

Допълнителните занимания насърчават детето да проявява интерес към различни дейности. Да иска да учи още и нови неща. Да отделя време за овладяване на нови умения и да формира черти на характера като отговорност, планиране, устойчивост на стрес. Всичко това е възможно когато детето се забавлява и се наслаждава на тези дейности.

Често срещано предизвикателство пред родителите е домашната работа, възлагана в училище. В SmartyKids това е изключително важен елемент в обучението на децата. Нужни са не повече от 15 минути на ден у дома и децата, които изпълняват задачите си, с течение на времето стават напълно самостоятелни в това занимание, включително по отношение на училищните си домашни.

За SmartyKids

SmartyKids е водеща международна мрежа от детски образователни центрове,
с 350 центъра в 11 държави по света. В България над 60 SmartyKids центъра работят с деца на възраст от 4 до 14 г., предлагайки занимания по: Ментална аритметика – за деца от 4 до 12 години, Бързо четене – за деца от 7 до 12 години, Финансова грамотност – за деца от 8 до 14 години и стартиращия съвсем скоро Красив почерк, който е за деца от 7 до 12 години.

Методиките на SmartyKids включват водещи световни практики на преподаване и подходи за интелектуално развитие. Екипът от преподаватели се стреми да направи процеса на обучение толкова увлекателен, че детето напълно да се отдаде на играта, същевременно разгръщайки своя интелектуален потенциал.

Заниманията по ментална аритметика влияят върху цялостното развитие на детето и не са тясно насочени само към математическите му умения. Ползите от изучаването на ментална аритметика са: подобряване на концентрацията и паметта, развитие на аналитичното мислене на детето, увеличаване скоростта на възприемане на информация, развитие на творческото мислене, самостоятелност и увереност.

Със SmartyKids Бързо Четене развиваме: любов към четенето, СУПЕРпамет, разбиране на прочетеното, скорост на четене, грамотност, възприятие и обработка на информация.

Със SmartyKids Финансова грамотност децата се учат да бъдат отговорни към парите и финансите си, разбират как работи икономиката и банковата система, вземат самостоятелни финансови решения в детска възраст.

Повече информация за SmartyKids и центровете им в България може да намерите на следния линк:

https://smarty-kids.bg/contacts/.