НДФ „13 века България“ приканва за дарения VS COVID-19

НДФ „13 века България“ се включи по характерния за организацията начин в кампанията на Министерството на здравеопазването за дарения за лечебните заведения в условията на извънрeдна ситуация заради коронавируса  – чрез призив и личен пример.

Обявявайки инициативата VS COVID-19 на сайта си с апел за дарения https://fund13veka.bg/portfolio_page/vs-covid-19/, първата сума постъпила в сметката е от самия фонд „13 века България“.

Заедно с обявяването на кампанията са преведени  9 900 лева. Просто това е максималната вноска, която може да се направи с решение на изпълнителния директор на фонда. Слава Иванова поясни, че за по-големи суми е необходимо да се събере Управителният съвет на НДФ „13 века България“ и по закон е задължително физическото им присъствие, което не е възможно по време на пандемия.

Всеки, който има възможност и смята за свой граждански дълг да подпомогне лечебните заведения в условията на извънрeдна ситуация, свързана с COVID-19, на обявената от Министерство на здравеопазването сметка:

IBAN BG91BNBG96613300129302

BIC BNBGBGSD

Булстат на Министерство на здравеопазването:

BG 000695317

За кампанията онлайн можете да дарите на:

https://fund13veka.bg/portfolio_page/vs-covid-19/

НДФ „13 века България“ гарантира изпълнението на дарителската воля.