Ковидът удължи срока на Националният исторически конкурс

Гимназистите могат да предадат разработките си по темата „Ролята на културното наследство в историята и традициите на моя роден край“ до 31.01.2022

Националният исторически конкурс
Националният исторически конкурс

Трудностите за пряко общуване с преподавателите по време на онлайн обучението наложи да бъде продължен срокът за предаване на ученическите разработки в Националния исторически конкурс, организиран от фондация „Ценности“.  

Сериозните проучвания и интервюта с хора са силно затруднени от рестрикциите на пандемията. Почти винаги гимназистите работят в тясно сътрудничество с учителите си по история, а в ковид-ситуацията това е невъзможно.

Темата, по която желаещите да участват в конкурса могат да пишат до 31 януари 2022, е „Ролята на културното наследство в историята и традициите на моя роден край“.

Разработките в един екземпляр (ако са под формата на филм, сайт, флашка, CD и др) или в два екземпляра на  хартиен носител, се изпращат по куриер или с препоръчано писмо на адрес:

София 1000, ул. Генерал Паренсов 16 А, ет. 2, ап. 3

Фондация “Ценности” за Ралица Пантева

тел.: 0886 311 751

Другата възможност е да бъдат изпратени по електронна поща на nhc.values@gmail.com

Наградният фонд по традиция се осигурява от Националния дарителски фонд „13 века България“. Една първа награда от 700 лв. Две втори по 400 лв. Три трети  по 300 лв. Четири отличия за научно ръководство по 150 лв.

Призовете се връчват лично от президента Петър Стоянов. Церемонията е предвидена за март 2022.

Всички отличени от журито ще получат грамоти за участие в конкурса.

Победителите имат възможност да се включат в международни младежки семинари в мрежата на EUSTORY, чиито член е Националния исторически конкурс още от създаването си през 1998 година. Тя обединява конкурси по национална история от 22 европейски страни. EUSTORY си поставя за цел изграждането на една нова толерантна гледна точка към историята, което е основен елемент в демократичната реорганизация на обществото и развитието на нова, отворена и прозрачна историческа култура. Новото тълкуване на миналото има съществен принос за развитие на междукултурния и трансграничен диалог.

Националният исторически конкурс на фондация „Ценности“ е най-устойчиво развиващата се ученическа надпревара в България с повече от 1800 участници в 13 издания.

Освен НДФ „13 века България“ съдействие за провеждането му оказват Korber-Stiftung,  Leonardo-Stiftung,  Министерство на образованието и науката,  Държавна агенция „Архиви“,  Департаментът за информация и усъвършенстване на учители-София,  Секция „Балканска етнология” към ИЕФЕМ – БАН.