Популярният данъчен експерт Гергана Тодорова с дискусия за промяна в данъчната политика

Гергана Тодорова
Гергана Тодорова

Бизнес дамата Гергана Тодорова, един от признатите експерти в областта на данъчното консултиране, призова за спешни промени в данъчната политика на страната. Думите й са провокирани от ситуацията на бързи промени в държавата и липсата на прокризисна микроикономическа стратегия.

„Пандемията не може да скрие другата част от нашия начин на живот, а именно развитието на малкия и средния бизнес – казва Гергана Тодорова. – В момента е необходимо да насочим фокус към малкия бизнес, за да се приобщи реалността към нормата.“

Прагът за регистрация по ДДС да се повиши на 200 хил. лв

Гергана Тодорова конкретизира думите си с факта, че прагът за регистрация по Закона за ДДС  не е променян от 2002-ра година. „Необходимо е това да се случи – допълни експертът – най-малкото защото оборотите на бизнеса са вече измерими по друг начин. Нито макрорамката ни, нито инвестициите са същите, за да има толкова нисък праг от 50 хил. лв. за преминаване към ДДС.“

Бизнес дамата предлага прагът за регистрация да се повиши на 200 хил. лв., като, разбира се, се запази режимът на регистрация, по желание, преди пълния оборот. Гергана Тодорова обясни, че по този начин се избягва вариантът за укриване на данъци и обороти и поведението на малкия и средния бизнес ще се приближи до нормата, спазвайки правилата и закона.

Като собственик и мениджър на Консултантска къща „Ивана“ –  компания с утвърден статут на медиатор между бизнеса и администрацията, Гергана Тодорова предлага и адекватни мерки за подобряване на комуникацията между бизнеса и администрацията. „Нямаме развита практика за диалог между бизнес и институции. Нямаме практика на взаимно зачитане на правата и задълженията ни – сподели Тодорова. – Имаме голямо производство на данъчноревизионни актове, което, от една страна, затруднява работата на бизнеса, а от друга, затрупва с документация и данъчните служители. Причината за това е липсата на комуникация, която да работи и която да е полезна и за двете страни.

Бизнес дамата предлага рязко вдигане на прага за преминаване към ДДС и въвеждане на професията данъчен съветник

Гергана Тодорова даде пример с развитите европейски държави, където има утвърдена професия данъчен съветник. Бизнес дамата сподели, че преди години и в България се е обсъждало въвеждането на такъв професионален статут, който да се упражнява от икономисти и юристи, но процесът по обсъждане е бил стопиран. „А една такава дейност е много важна и дори бих казала наложителна – допълни Гергана Тодорова. – Мога да говоря за това дори от първо лице, защото аз и моите колеги от години активираме този процес и представяме търговските фирми пред администрацията, за да имат те реална престация. Изключително много съдействаме за съвместната комуникация между фирмите и данъчните органи. Помагаме на бизнеса в разсрочването на своите публични задължения, което е една изключително гореща тема в момента. Цялата тази дейност е фокусирана към идеята бизнесът да работи спокойно и в същото време да не е с блокирани сметки.“

„Бизнес дама на годината 2018”

Гергана Тодорова е мениджър и собственик на Консултантска къща „Ивана” – една от най-успешните компании за счетоводни, счетоводно-данъчни и данъчно-правни консултации, с утвърден статут на медиатор между бизнеса и администрацията.

В своя професионален път Гергана Тодорова е отличена от фондация „Еврика” в националния конкурс  „Млад мениджър на годината”; получава специална награда от Министерството на икономиката и енергетиката;  наградата на сп. „Човешки ресурси”  в категория „Българска фирма с мотивиран персонал”;  „Бизнес дама на годината 2018” в категория „Счетоводство и финансов одит”  под почетния патронаж на министъра на икономиката. Активен член на най-голямата неправителствена организация на ООН – РОТАРИ, за проекти, свързани с хуманитарни и социални програми; член в „Клуб на жените предприемачи и мениджъри в България”, член в Сдружение „Дамски форум”, член на Камара на данъчните съветници в България. В професионален и личностен план Гергана Тодорова е един от радетелите в България да се провежда цялостна политика за насърчаване на раждаемостта и борба с демографската криза. Бизнес дамата предлага да се въведе  по-ниска диференцирана ставка за детските храни, както и адекватни данъчни облекчения за младите семейства.