Международен фестивал „Река на толерантността“ на НДФ „13 века България“

Националният дарителски фонд „13 века България“ получи патронажа на ЮНЕСКО за Международния младежки арт фестивал „Река на толерантността“, който ще се проведе за четвърти път в Самоков през 2021.

Решението на Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Одри Азуле бе съобщено от нейния заместник за Африка и външните отношения г-н Фирмин Едуард Матоко. В своето писмо той дава висока оценка за ролята на фестивала в интеркултурния диалог и взаимното разбирателство и пожелава успех на събитието.

За участие в IV-то издание на фестивала са поканени преподаватели и студенти в сферата на визуалните изкуства от балканските държави и Хърватска. В рамките на 10 дни утвърдени творци и млади таланти ще имат възможността да работят заедно, да изразят индивидуалните виждания с универсалния език на изкуството и да изградят своя визия за обединяващите ги ценности.

Те ще се запознаят и с богатото културно-историческо наследство на България, със сложното взаимодействие на различни етнокултурни и религиозни традиции в региона.

Проектът „Международен младежки арт фестивал „Река на толерантността“ събира млади и съзидателни хора от различни етнически и религиозни групи. В неговите рамки художници, фотографи и оператори от различни държави творят заедно.

„Река на толерантността“ 2014г.

Във фестивала участват изтъкнати преподаватели от висши художествени учебни заведения в България и балканските страни, които чрез неформални занимания предават на по-младите си колеги своите професионални умения, знания и опит.

Първият фестивал е проведен през  2010 г. в регионалния център на НДФ „13 века България“ „Сарафска къща“ в Самоков. Участниците имат възможност да се запознаят с богатото културно-историческо наследство на България, с местните обичаи, традиции и занаяти.

Създадените по време на проекта художествени творби – графики, фотографии и видеоматериали, се включват в изложби, представяни в България и в държавите участнички.